יודע את השפה העברית, מספק עילית שירותי ליווי, שירותי שיזוף