עדין, צמיחה נמוכה עם שדיים יפים, מתן שירותי ליווי עילית